Du er her Forside » Brukernytt » Visma Boardroom - nytt produkt
1. juni 2016

Visma Boardroom - nytt produkt

Visma Boardroom er en sky-applikasjon for å forenkle og automatisere arbeidet med styremøter og generalforsamlinger.

  • Visma Boardroom er integrert med Visma Finale Årsoppgjør og Total Årsoppgjør, der informasjon om selskapet, selskapets styre og aksjonærer samt årsregnskapet lastes opp i Visma Boardroom. 
  • Det produseres automatisk standard innkalling til styremøte ( kan endres ) hvor aksjonærene mottar innkallingen via e-post eller sms direkte fra Visma Boardroom.
  • Etter avholdt styremøte produseres det automatisk forslag til protokoll og protokollen distribueres til alle styremedlemmer via e-post eller sms.
  • Styremedlemmene kan signere styreprotokollen, årsregnskap og årsberetning med BankID direkte fra sin mobiltelefon eller PC/nettbrett.
  • Er selskapet revisjonspliktig kan revisjonsberetning lastes opp i Visma Boardroom og ansvarlig revisor kan signere beretningen med bankID direkte i Visma Boardroom.
  • Tilsvarende løsning er tilgjengelig for innkalling til generalforsamling utarbeidelse og signering av protokoll direkte i Visma Boardrooom.
  • Årsregnskapet, revisjonsberetningen, styreprotokoller, protokoller fra generalforsamlinger samt andre aktuelle dokumenter lagers i eget arkiv for selskapet i Visma Boardroom. 
  • Ta gjerne kontakt med vår produktavdeling for nærmere informasjon. (ola.odden@visma.com / tlf. 91642555)