Du er her Forside » Brukernytt » RF-1030 Selvangivelsen - Feil preutfylt byggeår = 0 hindrer innsending
29. april 2016

RF-1030 Selvangivelsen - Feil preutfylt byggeår = 0 hindrer innsending

Det er dessverre feilaktig preutfylt byggeår = 0 på en del eiendommer. 0 er ikke et gyldig byggeår, og vil gi feilmelding ved innsending. Denne feilen er forårsaket av Skatteetaten, og ikke av Visma Finale Skatt.

Vi har fått følgende oppskrift på løsning fra Skatteetaten om dette problemet:

For i år kan dere komme rundt dette ved å sende inn selvangivelsen "Ikke komplett". Da kan feltet kommenteres bort (ikke sendes som del av innsendingen).  Deretter må man gå inn på posten i portalen og fylle inn korrekt byggeår før oppgavesettet signeres og sendes inn.
 
Kommentar fra Visma Finale Support:
 
Løsningen som kan være nødvendig, er at man i Visma Finale Skatt markerer at preutfylte data ikke skal sendes ved, i tillegg til at man sende "ikke komplett".
 
Man kan sende "ikke-komplett" ved å krysse av for "Send til Altinn for feilsøk".
 
Dersom man ikke får fjernet markering for innsendelse av preutfylte data, må man gå inn i personopplysninger, valget "Andre opplysninger" og overstyre selvangivelsestype til Selvangivelse for næringsdrivende.
 
Dersom man fjerner avkryssing for innsendelse av preutfylte data, anbefales det at skattyteren får tilsendt rapporten "Forhåndsutfylt selvangivelse" for å sikre at skattyteren kan se hva som er forhåndsutfylt fra Skatteetaten og hva som er lagt til og endret i Visma Finale Skatt.