Du er her Forside » Brukernytt » Pålogging og lisensfordeling

Pålogging og lisensfordeling

Tilsendte aktiveringskode må registreres i meny Hjelp -> Registrer lisens

Dette gjøres 1 gang, normalt sett av den som installerer programmene.

Pålogging

Dersom du opprettet bruker for versjon 25, benytter du samme pålogging for versjon 26

Dersom du ikke har opprettet bruker tidligere:

Ved første gangs pålogging klikker man "Opprett ny bruker", registrerer opplysninger, for deretter å logge på.
Dersom du opprettet bruker for versjon 25, benytter du samme pålogging for versjon 26.

Dette brukernavnet  (epost) og passord benyttes deretter hver gang man starter FINALE.

Aktivering av brukerlisens

paalogging2.jpg

Bekreft at lisensen skal aktiveres: "Aktiver brukerlisens", alternativt velg "Administrer brukere" dersom du vil se hvor mange lisenser som er tilgjengelig. Der kan du også tildele lisens, og evt. kjøpe flere lisenser. Velg "Avbryt" for å gå ut av menyen uten å tildele lisens. Programmet avsluttes da.

Hva gjør man hvis man feilaktig har aktivert en programlisens på en bruker?
Ta kontakt med Finale Systemer as. Det anbefales ikke å slette bruker inne på "Adminstrer brukere", med mindre brukeren ikke skal benytte programmene, da valget medfører at brukerinnstillingene til brukeren også slettes.