Du er her Forside » Brukernytt » Innsendelse av regnskaper for indre selskaper til Regnskapsregisteret
24. mai 2016

Innsendelse av regnskaper for indre selskaper til Regnskapsregisteret

Indre selskaper har ikke foretaksnummer men har enhetsnummer for skatteformål, som er i formatet 9 sifre, der første siffer er 0. Dette støttes ikke av Regnskapsregisteret. Her finner du informasjon om hvordan innsendelse av regnskaper til Regnskapsregisteret foretas.

Et indre selskap er per definisjon i selskapsloven et selskap som ikke opptrer som sådant overfor tredjemann. Slike selskap har verken registreringsrett- eller plikt i Enhets- og Foretaksregisteret, og har dermed ikke et organisasjonsnummer, noe Regnskapsregisteret er helt avhengig av for å kunne registrere et årsregnskap.

Likevel må Regnskapsregisteret besørge for å kunne motta, registrere og avgi et slikt årsregnskap.

Jf forskrift nr. 56 til regnskapsloven skal indre selskap sende inn sine årsregnskap på epost. Årsregnskapene til Indre selskaper blir  behandlet manuelt, og vedtak blir sendt på epost til den epostadressen som årsregnskapet er sendt inn på.

Denne epostadressen benyttes: firmapost@brreg.no

Du finner et blankt vedleggsskjema ved å bruke organisasjonsnummer 999 999 999 (9 sifre og kun 9-tall) her:
https://w2.brreg.no/eHandelPortal/ecomsys/vedlegg.jsp