FinaleDriftsmidler

Utvidede muligheter.

FINALE Driftsmidler er programmet for deg som trenger et driftsmiddelkartotek med mer funksjonalitet eller som ønsker bedre oversikt over dine driftsmidler, både utgiftsførte, leasede og aktiverte driftsmidler.

FINALE Driftsmidler gir deg både oversikt over driftsmidlene og regnskapsmessige avskrivninger pr måned eller for flere måneder under ett.

 
Du er her Forside » Produkter » Produktinfo »

Produktinfo

Brukerbetingelser

En vedlikeholdsavtale inkludert brukerbetingelser sikrer deg rett til å bruke produktet, herunder tilgang til oppgradering til senere programversjoner, og dekker også oppretting av evt. programmeringsfeil og nødvendige endringer som følge av offentlige bestemmelser. For å kunne bruke produktet, må du ha en vedlikeholdsavtale.

KOnvertering

Konvertering av driftsmiddel data fra andre systemer

Dersom du allerede har dine driftsmidler i FINALE Årsoppgjør, FINALE Periodisering, kan du enkelt få data overført til FINALE Driftsmidler. Vi har også lang erfaring i konvertering av driftsmidler fra regneark. Dersom du anvender andre driftsmiddelsystemer som kan eksportere data til for eksempel regneark eller andre formater, bistår vi med import av driftsmidlene inn i FINALE Driftsmidler.

DR_Inregrasjon

Integrasjon med FINALE Årsoppgjør

FINALE Driftsmidler er tett integrert med FINALE Årsoppgjør. Når årsoppgjøret kommer, overføres driftsmidlene enkelt til FINALE Årsoppgjør, og kommer automatisk med på korrekt saldoskjema. Tilgjengelig også for note til årsregnskapet. Note opplysninger til årsregnskapet finnes som en egen rapport.

DR_posteringer

Posteringsjournal

Posteringsjournal blir sammendratt, slik at sammenfallende konto- og bærer begreper kommer på en enkelt posteringslinje. Det er også mulighet for å slå sammen fl ere perioder til en enkelt posteringslinje. Posteringsjournalen kan også skrives ut detaljert. Journalen kan også eksporteres i en rekke standard formater.

DRrap_detaljer

Rapporter med Driftsmiddelspesifikasjon

Rapportene i FINALE Driftsmidler er likevel programmets styrke. Rapporten inneholder funksjonalitet som gjør at det kan skrives ut med spesifikasjoner på:

 • Driftsmiddelkonto
 • Driftsmiddelgruppe
 • Avskrivningskonto
 • Avdeling
 • Prosjekt
 • Bærere
 • Kommune
 • Saldogruppe
 • Saldoskjema
 • Notekolonne
 • Avskrivningsmetode
 • Anskaffelsesår

Grupperingene kan velges med en hoved- og en undergruppering. Rapporten kan eksporteres i CSV-format, bl.a. for innlesing i f.eks. regneark. Valg av driftsmiddeltyper i rapportene:

 • Aktiverte driftsmidler
 • Leasede driftsmidler
 • Utgiftsførte driftsmidler

 

DR_Saldo

Avskrivningskonto

Avskrivningskonto angis for hver driftsmiddelkonto eller driftsmiddelgruppe.

DR_Brukerhanbok

Balansekonto og Driftsmiddelgrupper

Driftsmidler henføres til balansekonto, slik at driftsmiddeloversikter kan vises pr konto. Hver balansekonto kan deles inn i flere driftsmiddelgrupper. Dette gjør at man kan klare seg med et minimum av balansekonti uten at man mister oversikten over sine driftsmidler.

DR_Detaljer[1]

Avdelinger, prosjekter og bærere

Driftsmidlene kan spesifiseres på avdelinger, prosjekter og bærere, slik at posteringer og driftsmiddeloversikter kan spesifiseres på avdelinger, prosjekter og bærere.

Dr_gruppe2

Hoveddriftsmiddel og påkostninger

 FINALE Driftsmidler har funksjonalitet for registrering av påkostninger på dine driftsmidler. Ved rapportering kan påkostningene inkluderes i hoveddriftsmiddelet eller rapportene kan vise hoveddriftsmiddel med påkostninger spesifi sert og med sum inklusive påkostninger. Oppskrivninger som er foretatt, kan registreres og avskrives.

DR_Detaljer

MVA - justeringer

FINALE Driftsmidler har funksjonalitet for MVA-justeringer av varige driftsmidler. Her får du beregnet og postert korrigering av inngående avgift, automatisk beregning av MVA-justering ved avhendelse mv.

Driftsmidler

FINALE Driftsmidler er programmet for deg som trenger et driftsmiddelkartotek med mer funksjonalitet eller som ønsker bedre oversikt over dine driftsmidler, både utgiftsførte, leasede og aktiverte driftsmidler. FINALE Driftsmidler gir deg både oversikt over driftsmidlene og regnskapsmessige avskrivninger pr måned eller for flere måneder under ett. FINALE Driftsmidler er med andre ord systemet som holder oversikten over alle selskapets driftsmidler.