Hjelp til Altinn - Meldinger

Nettsidene til Visma Finale flyttes gradvis over til Visma Community

27. mai 2015

Søknad om utsettelse med innsendelse av ligningsoppgaver for 2014 med frist 31. mai 2015 kl. 23:59:59

Skatteetatens skjema RF-1113 Søknad om utsettelse med innsendelse av ligningsoppgaver brukes for søknader via Altinn-portalen. FINALE Årsoppgjør og FINALE Skatt inneholder funksjonalitet for å levere søknadene elektronisk direkte fra klientoversikten i programmene.

Les mer >>>
27. mai 2015

Søknad om utsettelse, noen praktiske opplysninger og kommentarer

Denne artikkelen gir noen opplysninger om forhold rundt søknad om utsettelse med innlevering av ligningsoppgaver.

Les mer >>>
14. september 2014

Elektronisk varsling ved manglende innsendelse av årsregnskaper

Regnskapsregisteret endrer varslingsmåte ved manglende innsendelse av årsregnskaper. Dette medfører at den innsendingspliktige får varsling tidligere, men stiller større krav til de som kan bli pålagt gebyrer ved at elektronisk adresse må være oppdatert i Altinn for at meldingen skal komme frem til mottakeren.

Les mer
17. mars 2014

Filvedlegg i Excel til Regnskapsregisteret

Vær oppmerksom på filvedlegg i Excel som sendes sammen med årsregnskapet må håndteres korrekt for at Regnskapsregisteret skal kunne anvende informasjonen korrekt.

Les mer
20. februar 2014

Altinn åpner for mottak av ligningsoppgaver for 2013 fra 25. feb. 2014

Ligningsoppgaver for inntektsåret 2013 kan sendes inn elektronisk via Altinn fra og med 25. feb. 2014. FINALE Årsoppgjør kommer med en automatisk programoppdatering som støtter dette. FINALE Skatt vil være tilgjengelig fra samme tid. Henting av forhåndsutfylte selvangivelser for personlige skattytere forventes tilgjengelig fra 19. mars 2014.

Les mer
6. juni 2013

Stor oppgradering av Altinn 14. til 16. juni 2013, viktig endring også fra 3. juni 2013

Elektronisk innsendelse av ligningsoppgaver fra Finale-programmene for inntektsåret 2011 og tidligere år er ikke mulig etter 2. juni 2013. Det samme gjelder for årsregnskaper for 2011 og tidligere år, samt aksjonærregisteroppgaver for 2010 og tidligere år. Altinn tas ned fra 14. til 16. juni for en større oppgradering. Her finner du informasjon om hvilke endringer som gjøres.

Les mer >>>
31. mai 2013

Feilmelding "Form (...), OR-id (34820) contains prefill data ...

Feilmelding "Form (number:998/version:11134), OR-id (34820) contains prefill data which is not according to OR-id (34820) in Altinn. Løsningen er beskrevet i denne artikkelen.

Les mer >>>
31. mai 2013

Innsendelsesproblem dersom det eksisterer skjema RF-1189, RF-1070, RF-1098 eller andre skjemaer registrert i FINALE Skatt, men som ikke sendes inn.

Det er oppdaget et problem i FINALE Skatt ved innsendelse til Altinn, der det kommer en feil ved at innsendelse stopper med rød farge, uten at det gis melding. Dette skjer i følgende situasjoner: Dersom det eksisterer et skjema RF-1189, RF-1070 eller RF-1098 som er registrert i FINALE Skatt, men man fjerner avkryssing for å sende inn disse skjemaene. Løsning er å slette dataregistreringen som oppretter disse skjemaene. Denne artikkelen inneholder beskrivelser av hvordan dette løses.

Les mer >>>
29. mai 2013

Ad problemer med RF-1084 Avskrivninger sammen med RF-1167 Næringsoppgave 2 og RF-1030 Selvangivelse for personlige skattytere

Problemet vi har fått meldt fra Skatteetaten med innsendelse av RF-1084 Avskrivninger, er etter som vi kan se, langt mindre enn antatt. Her finner du informasjon om hvordan problemet løses i de tilfeller det måtte inntreffe.

Les mer >>>