Du er her Forside » Brukernytt »

Brukernytt

9. mars 2016

RF-1223 Drosje- og lastebilskjema, feilmelding ved 5-sifrede løyvenumre

Det er oppdaget en feil i Altinn, som ikke godtar løyvenumre på annet enn 8 sifre, mens det fra 01.01.2015 kom 5-sifrede fellesskapsløyer. Inntil Skatteetaten har løst problemet er den foreløpige løsningen at det registreres innledende nuller, slik at f.eks. løyve nr. 51200 registreres som 00051200.

7. mars 2016

Innsendelse av RF-1086 Aksjonærregisteroppgave for 2016 er nå mulig

Skatteetaten melder at det nå er åpnet for mottak av aksjonærregisteroppgaver for 2016. 

Les mer
29. februar 2016

Søk på løyvenummer

Et ofte stilt spørsmål er registrering av løyvenummeret i skjema RF-1223 Drosje- og transportnæring. Det er mulig å søke på løyvenummeret for transportløyver på nettsiden www.transportloyve.no. Her er det mulig å finne løyvenummer ved å søke på løyvetyper, fylker etc. For gods- og turvognløyver kan du søke hos Statens Vegvesen.

Les mer
15. februar 2016

Altinn åpner i dag 15. feb. for innsendelse av ligningsoppgaver

Altinn har nå åpnet for mottak av årets ligningsoppgaver for selskaper, slik at innsendelse av RF-1028 Selvangivelse for AS med vedlegg og RF-1215 Selskapsoppgave for DLS med vedlegg nå er mulig.

FINALE Årsoppgjør har nå kommet med oppdatering 9, der det nå er mulig å foreta innsendelse av ligningsoppgaver til Altinn.

Les mer
7. februar 2016

Forskrift om unntak fra reglene om beskatning av lån fra selskap til personlig aksjonær

I forbindelse med statsbudsjettet for 2016 ble det vedtatt særskilte regler om at lån fra selskap til personlige aksjonærer skal anses som utbytte. Finansdepartementet har den 05.02.2016 fastsatt forskrift om enkelte unntak fra reglene.

Les mer
bygning
5. februar 2016

Formuesverdi av boliger er nå tilgjengelig i Visma FINALE Årsoppgjør

Kalkulatoren for formuesverdi av boligeiendommer er nå tilgjengelig på Skatteetatens nettsider. Visma FINALE Årsoppgjør fikk oppdatert boligkalkulatoren i automatisk programoppdatering nr 8 i går.

Les mer
bygning
5. februar 2016

Formuesverdi av næringsbygg er nå tilgjengelig i Visma FINALE Årsoppgjør

Kalkulatoren for formuesverdi av ikke-utleide næringsbygg er nå tilgjengelig på Skatteetatens nettsider. Visma FINALE Årsoppgjør fikk oppdatert næringsbygg-kalkulatoren i automatisk programoppdatering nr 8 i går.

Les mer
3. februar 2016

Snart frist for rapportering av betalinger fra næringsdrivende til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted

Betalinger fra næringsdrivende til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted, skal rapporteres på ny måte fra og med inntektsåret 2015. Frist for rapportering er 15. februar 2016.

Denne rapporteringen kan foretas i Visma FINALE Årsoppgjør, og det er enkelt å importere data fra regneark. I tillegg kan du registrere flere beløp på den samme næringsdrivende, og Visma FINALE Årsoppgjør sørger for å summere dette til ett enkelt beløp ved innrapporteringen.

Les mer
Finale profil-031
3. februar 2016

Kun elektronisk levering fra 1. januar 2016

Omsetningsoppgaven for merverdiavgift og selvangivelsen for næringsdrivende (uavhengig av selskapsform) med vedlegg må leveres elektronisk fra og med 1. januar 2016.

Les mer
13. januar 2016

Konsernbidrag som dekker underskudd til fremføring og endring i skattesats fra 27 % i 2015 til 25 % i 2016

Revisorforeningen har i sin spørretjeneste gitt et svar på følgende spørsmål:

Ved regnskapsføring av konsernbidrag med skatteeffekt, hvilken effekt får den endrede skattesatsen f.o.m. 2016 på regnskapsføring av konsernbidrag i årsregnskapet for 2015?

Les mer